Bank BPH (GE Money Bank) kursy walut – kredyty frankowe

Mimo przejęcia części portfela kredytów CHF przez inne banki, Bank BPH ciągle posiada ich znaczną część. Co się z tym wiąże, w dalszym ciągu publikowana jest tabela kursów walut Banku BPH, z której Frankowicze mogą dowiedzieć się o wysokości raty swojego kredytu „walutowego”.

Nie wszyscy Kredytobiorcy zdają sobie jednak sprawę, że zamiast sprawdzać kursy walut BPH i płacić coraz to większe raty CHF, można na zawsze uwolnić się od kredytu. Nawet jeśli bank, który udzielił kredytu czyli GE Money Bank już nie funkcjonuje. Można bowiem skutecznie pozywać jego następców prawnych. To znaczy te podmioty, które obecnie w swoim portfelu obsługują te kredyty tj. Bank BPH i Bank Pekao.

Przestań sprawdzać kursy walut BPH i unieważnij swój kredyt

Tabela kursów walut Bank BPH

Obecnie nie ma żadnych wątpliwości, że wszystkie kredyty „walutowe”, które obecnie posiada Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku były wadliwe. Zarówno te udzielone przez dawny GE Money Bank, jak i te udzielone bezpośrednio przez Bank BPH. Mimo że, wzorce umowne stosowane przez oba banki były dosyć nietypowe, obecne orzecznictwo jest jednoznaczne. Umowy te zawierają klauzule niedozwolone. Z kolei ich usunięcie z umowy prowadzi do unieważnienia całego kredytu. Potwierdza to najnowsze orzecznictwo TSUE, które otwiera drogę Frankowiczom do definitywnego zamknięcia sprawy frankowej. Wystarczy tylko z korzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Zamiast dalej można sprawdzać kursy CHF, można zaprzestać płacić raty kredytu, a następnie odzyskać już wpłacone środki do Banku dzięki sądowemu unieważnieniu kredytu.

Zamiast sprawdzać w Bank BPH kursy walut uzyskaj wakacje kredytowe

Trwa szczęśliwy czas dla kredytobiorców kredytów „walutowych”. Dzięki doprecyzowaniu przesłanek stwierdzenia nieważności umowy kredytu przez TSUE, sprawy frankowe są masowo wygrywane przez Frankowiczów. Nie wszyscy sobie zdają jednak świadomość, że na efekty drogi sądowej nie trzeba czekać latami. Niekiedy bowiem pierwsze efekty podjęcia decyzji o pozwaniu banku pojawiają się nawet w przeciągu kilku tygodni od dnia złożenia pozwu. Po czerwcowym orzeczeniu TSUE kolejne wydziały i sądy upoważniają Frankowiczów do całkowicie legalnego wstrzymania płatności rat kredytu. Tym samym kredytobiorcy nie muszą już więcej spoglądać na wysokość kursu CHF. Dzięki decyzji o złożeniu pozwy Frankowicze przestali sprawdzać kursy walut w Bank BPH. Cieszą się wolnością od początku procesu, niezależnie od terminu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

Zgodnie bowiem z art. 730′ § 1 kpc udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania. Warunkiem jego uzyskania jest jednak, uprawdopodobnienie roszczenie oraz interesu prawnego w jego udzieleniu. Aby uzyskać wakacje kredytowe CHF konieczne jest więc odpowiednie uargumentowanie wniosku. Konieczna jest do tego odpowiednia znajomość prawa bankowego, jak i doświadczenie. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika specjalizującego się w sprawach kredytów „walutowych”. Skuteczne pozbycie się  presji towarzyszącej kredytom „walutowym” i obawie związanej z kolejnym wzrostem kursu walut lub oprocentowania jest bowiem możliwe do realizacji.

Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ

Kalkulator Frankowicza: Bank BPH kursy walut a ugoda frankowa 2024

Inną alternatywą niż sądowe rozwiązanie sprawy frankowej są oferowane ugody przez Bank BPH w sprawie kredytów walutowych. Po przeanalizowaniu propozycji banku okazuje się jednak, że na oferowanej zyskać może tylko Bank. Propozycje polubownego rozstrzygnięcia problemu, w większości są nieopłacalne dla Kredytobiorców. Zabezpieczają wyłącznie interes Banku usuwając ryzyko wypłaty całości należnych kredytobiorcom kwot. Z kolei Frankowicz, uzyskuje jedynie pomniejszenie o niewielką część pozostałego salda kapitału kredytu do zapłaty. Nierzadko jednak, te kwoty i tak trafią do Banku poprzez zwrot części odsetkowej kredytu oprocentowanej wskaźnikiem WIBOR.

Z kolei dzięki sądowym orzeczeniom Frankowicze odzyskują w całości nadpłacone raty i prowizje bankowe. W większości Kredytobiorcy mają tego świadomość. Frankowicze chętnie korzystują z korzystnej linii orzeczniczej i unieważniają swoje kredyty w sądach. Zdają sobie sprawę, że maksymalne korzyści uzyskają tylko i wyłącznie na drodze procesu. Tym bardziej, że propozycje ugód od Banku BPH SA uchodzą za jedne z mniej opłacalnych na rynku.

Korzyści, jakie zyskuje Kredytobiorca unieważniając umowę kredytu:
Umorzenie pozostałego salda kredytu do zapłaty – nie zapłacisz do Banku już ani złotówki.
Zwrot przez Bank wszystkich wpłaconych rat i opłat okołokredytowych – teraz to Banki płaczą i płacą.
Extra korzyść: odsetki dla Kredytobiorców za cały okres procesu – teraz to czas pracuje na korzyść Kredytobiorców.
Wykreślenie hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości – możliwość swobodnego dysponowania nieruchomością.
Wykreślenie Kredytobiorcy z Biura Informacji Kredytowej (BIK).

UZYSKUJEMY MAKSYMALNE KORZYŚCI

W oparciu o aktualną linię orzeczniczą i o własne modele obliczeniowe nasz zespół ekspertów prawa oraz finansów i bankowości dokonuje indywidualnej analizy finansowo-prawnej dokumentacji kredytowej i wskazuje rodzaje i maksymalne wysokości roszczeń, które możemy dla Państwa uzyskać.

Radca Prawny
Karolina Marusińska-Bilbin

 

Karolina Marusińska - Bilbin

Bank BPH upadłość 2024 – czy jest takie ryzyko?

kursy walut w banku bph

Przymusowa restrukturyzacja oraz upadłość Getin Noble Banku sprawiła, że sytuacja kredytobiorców tego Banku stała się niezwykle trudna. Jednocześnie wywołała niepokój w całym sektorze bankowym. Także wśród pozostałych Frankowiczów wzrosły obawy o kondycję finansową innych banków. Sytuacja Banku BPH jest o tyle specyficzna, że to jeden z kilku banków w Polsce nieprowadzących już działalności operacyjnej w Polsce. W 2016 roku Bank BPH wszedł w skład koncernu GE przekazując obsługę klientów indywidualnych do Alior Banku. Mimo że Bank BPH nie oferuje już nowych produktów, nadal obsługuje znaczący portfel własnych kredytów frankowych i portfel kredytów CHF przejęty po GE Money Banku.

Te z kolei, zdecydowanie wpływają na wyniki finansowe banku. Jednocześnie z uwagi, że bank nie prowadzi działalności operacyjnej w Polsce, nie ma dochodów pozwalających bilansować poniesione straty. A te są wysokie. Zwłaszcza w 2021 roku gdy Bank BPH z uwagi na przeznaczenie kolejnych środków na rezerwy związane z kredytami frankowymi zanotował stratę na poziomie 3,2 mld zł.

BPH – jak zabezpieczyć się przed upadłością banku?

Kluczowym aspektem obecnej sytuacji Banku BPH jest fakt, że jest on częścią amerykańskiego koncernu GE. Z uwagi na kwestie wizerunkowe amerykańscy właściciele Banku BPH nie chcą dopuścić do upadłości banku. W dużej mierze dzięki finansowemu zaangażowaniu grupy GE i dokapitalizowaniu Banku BPH w dalszym ciągu realizuje on wyroki sądowe utrzymując przy tym płynność finansową. Niełatwo jednak ocenić, jak długo obecny stan potrwa. Nie wiadomo bowiem jak długo właściciel będzie w stanie finansować polską część koncernu notującą jedynie straty.

Niezależnie od posiadanych planów awaryjnych w przypadku zagrożenia upadłością, losy Banku BPH spoczywają więc wyłącznie w rękach amerykańskiego właściciela. Brak kolejnych decyzji o dokapitalizowaniu Banku BPH może doprowadzić bowiem do wystąpienia przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy. Warto mieć to na uwadze i jak najszybciej podjąć kroki prawne zmierzające do odzyskania pieniędzy. Jak najszybsze złożenie pozwu o unieważnienie kredytu frankowego to najlepszy sposób niwelujący konsekwencje ewentualnej upadłości banku.

Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ

Bank BPH kursy walut – ścieżka postępowania w sprawie o unieważnienie kredytu

Zacznij działać już dziś – uwolnić siebie i Twoją rodzinę od toksycznego kredytu.


Krok 1 – Bezpłatna analiza i porada prawna i finansowa

Przyślij nam skan swojej umowy kredytowej wraz z dokumentacją co do wysokości wpłat przez kredytobiorców na rzecz Banku. Jeżeli nie jesteś w posiadaniu któregoś z dokumentów, prześlemy Ci instrukcję wnioskowania do Banku o ich wydanie. Następnie dokonamy bezpłatnej analizy prawno-finansowej Twojej sytuacji. Następnie, podczas rozmowy telefonicznej lub spotkania w trybie zdalnym doświadczony prawnik sprawdzi, czy występują inne ryzyka prawne i podzieli się z Tobą wynikami analiz prawno – finansowych, proponując najkorzystniejsze rozwiązania a przede wszystkim odpowiadając, czy i ile możemy dla Ciebie wygrać.


Krok 2 – Pozwanie banku

W ciągu 7-10 dni od otrzymania kompletu dokumentacji składamy pozew. Wraz z wnioskiem o zawieszenie obowiązku spłaty rat jeżeli suma wpłat kredytobiorców z tytułu comiesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych i opłat okołokredytowych przekroczyła kwotę kapitału wypłaconego przez Bank). Jeżeli w momencie składania pozwu kredytobiorcy nie nadpłacili kredytu, odpowiedni wniosek składamy w momencie spełnienia tego warunku na dalszym etapie postępowanie. Dzięki temu nasi klienci nie muszą spłacać comiesięcznych rat kredytu, czekając w spokoju na wyrok w ich sprawie.


Krok 3 – Postępowanie przed sądem

W toku postępowania sądowego sporządzamy pisma procesowe oraz reprezentujemy osobiście Kredytobiorców. Zarówno przed sądem jak i w kontaktach z pełnomocnikami pozwanego Banku. Dzięki doświadczeniu naszego zespołu prawnego prowadzone przez naszą Kancelarię sprawy dotyczące umów kredytów “walutowych” w 100 % spraw kończą się unieważnieniem Umowy, umorzeniem aktualnego zobowiązania i zwrotem nadpłaconych środków/pieniędzy a w konsekwencji możliwością wykreślenia hipoteki. W przypadku wniesienia apelacji przez Bank od niekorzystnego dla niego wyroku Kancelaria także w postępowaniu apelacyjnym sporządza odpowiednie pisma procesowego reprezentując klientów tak przed sądem, jak i pozwanym Bankiem uzyskując prawomocne orzeczenie.


Krok 4 – Rozliczenie z bankiem
unieważnionego kredytu frankowego

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku w sądzie apelacyjnym, Kancelaria na podstawie prawomocnego wyroku / prawomocnej wygranej CHF egzekwuje od przegrywającego Banku zasądzone kredytobiorcom kwoty. Pomagamy w wykreśleniu hipoteki nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z księgi wieczystej i w rozliczeniu wypłaconego kapitału kredytu.

Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ