Nowe szanse dla Frankowiczów Eurowiczów ze statusem Przedsiębiorcy lub mieszkań na wynajem. Znamy uzasadnienie Sądu Najwyższego.

Nowe szanse dla Frankowiczów Eurowiczów ze statusem Przedsiębiorcy lub mieszkań na wynajem. Znamy uzasadnienie Sądu Najwyższego.

Czy uchwała Sądu Najwyższego otworzy nowe możliwości dla unieważniania umów kredytowych waloryzowanych/ indeksowanych do waluty obcej zawieranych przez przedsiębiorców lub dla celów działalności gospodarczej?