Czy można unieważnić kredyt w euro?

Tak. Unieważnienie kredytu eurowego jest możliwe. Kredyty „eurowe”, podobnie jak te „frankowe” mogą być skutecznie podważone w sądzie. Mimo że nie wszyscy kredytobiorcy zdają sobie z tego sprawę. Mechanizm indeksacji stosowanych w kredytach indeksowanych do EUR niczym nie różni się właściwie od tego, stosowanych w umowach waloryzwanych kursem CHF. W wielu przypadkach jedyną różnicą we wzorcach stosowanych przez Banki było jedynie określenie waluty obcej, zgodnie z którą wyrażona jest kwota kredytu, jego saldo i wysokość raty. Otwiera to więc możliwość przed Eurowiczami skutecznego dochodzenia swoich praw i odzyskania utraconych pieniędzy. Z uwagi jednak, że kredytów eurowych było znacznie mniej niż kredytów frankowych, ich medialność jest zdecydowanie mniejsza niż analogicznych umów związanych z frankami. W żaden sposób, nie przekreśla to jednak szansy na dochodzenie przed sądem sprawiedliwości.

Nieważność umowy kredytowej w EURO

Aby unieważnić kredyt w euro, należy złożyć pozew przeciwko bankowi, po uprzednim zbadaniu umowy i historii spłat. Mimo że obecnie coraz więcej Eurowiczów decyduje się pozwać Bank a tego typu procesy stają się coraz prostsze, każda taka decyzja powinna zostać poprzedzona rzetelną i profesjonalną poradą u prawnika. Wybór odpowiedniego pełnomocnika sprawi bowiem, że dochodzenie utraconych środków będzie bezproblemowe, a przede wszystkim skuteczne. Nasza kancelaria od lat pomaga kredytobiorcom posiadającym kredyty zarówno „eurowe” jak i waloryzowane inną walutą obcą. Dobrze znamy specyfikę sporów z bankami. Znamy ich argumenty i wiemy jak im przeciwdziałać.

Unieważnienie kredytu eurowego – co oznacza?

Unieważnienie kredytu eurowego to bowiem prawna procedura mająca na celu uznanie umowy kredytu za nieważną i nieobowiązującą. Potraktowanie jej jako nigdy nie zawartej. W kontekście kredytów „eurowych” jest to również możliwe ze względu na zawarte przez Bank w umowach nieuczciwe postanowienia. Te bowiem nie mogą być stosowane wobec Kredytobiorców – konsumentów. W zdecydowanej większości przypadków chodzi o tak zwane odesłania do tabel kursowych banku. Tabele te bowiem nie określały w jaki sposób kształtowany jest kurs waluty w oparciu o którą indeksowany jest kredyt. Tym samym bank mógł ją ustalać w sposób całkowicie arbitralny.

Niezależnie od zawarcia klauzul abuzywnych, Banki udzielając kredytów „walutowych” nie dopełniły obowiązków informacyjnych względem Kredytobiorców. W większości przypadków przekazywały jedynie ogólne informacje, nie pouczając o rzeczywistych ryzykach związanych z konsekwencjami podpisania danej umowy kredytu. Zwłaszcza skutkami dotyczącymi mechanizmu indeksacji. W związku z powyższym, kredytobiorcy powinni być świadomi możliwości podważenia umowy kredytowej w oparciu o różne nieprawidłowości ze strony Banku. Zarówno dotyczące warunków umownych, jak i niedostatecznej informacji przekazywanej przez banki. Korzystając z fachowego wsparcia prawnika, możliwe jest skuteczne uwolnienie się od obciążającego kredytu waloryzowanego kursem EURO.

unieważnienie kredytu eurowego

Unieważnienie kredytu eurowego to świetna opcja dla Ciebie jeśli:

 

✔️w efekcie wzrostu euro lub innej waluty obcej raty Twojego kredytu znacząco wzrosły w porównaniu do tego jak kształtowały się tuż po zawarciu umowy;

✔️w Twojej umowie kredytowej o kredyt w walucie obcej są zapisy, definiujące przeliczanie salda kredytu i rat w oparciu o tabelę kursową tworzoną przez bank;

✔️ spłaciłeś już kredyt i chcesz odzyskać wpłacone środki do banku;

✔️nie chcesz być ofiarą nieuczciwych instytucji finansowych i chcesz pozbyć się zobowiązania, poprawiając kondycję swojego portfela.

Unieważnienie kredytu hipotecznego EURO – teoria salda i dwóch kondykcji

W przypadku więc zaistnienia powyższych przesłanek, sąd orzeka, że umowa nie obowiązuje między Kredytobiorcą a bankiem ex tunc. Skutkuje to tym, że umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Tym samym obie strony zwracają sobie wzajemnie to, co sobie świadczyły na podstawie wadliwej umowy. Zgodnie natomiast z teorią dwóch kondykcji każda ze stron ma własne roszczenie o zwrot spełnionego świadczenia. Bank o zwrot kwoty wypłaconego nominalnie kredytu. Z kolei kredytobiorca o zwrot świadczeń spełnionych na rzecz banku.

Aktualne przepisy dotyczące kredytów eurowych

Eurowiczu, trwa najlepszy moment na pozwanie banku, unieważnienie kredytu eurowego i odzyskanie pieniędzy. Dzięki korzystnej linii orzeczniczej sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy kredytobiorców są masowo wygrywane w sądach. Bezczynne oczekiwanie na uczciwą propozycję ugody ze strony banku jest równie nierozważne, jak liczenie na ustawowe rozwiązanie problemu kredytów „walutowych”. Tylko droga sądowa pozwala na korzystne, ostateczne rozliczenie z bankiem, uzyskanie spokoju i wolności – dla siebie i rodziny. Jeżeli ktokolwiek jest niezdecydowany, nie wie, jakie przysługują mu prawa, lub otrzymał od banku propozycję ugody, powinien skonsultować się z prawnikiem. Warto być bowiem świadomy wszelkich możliwości i wybrać tą, która jest najkorzystniejsza.

Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ

Kalkulator unieważnienia kredytu w euro

Prawomocny wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy jest więc podstawą do żądania zwrotu wpłaconych kwot oraz wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Unieważnienie umowy jest korzystniejsze niż odeurowienie, uzłotowienie kredytu lub ugoda. Bowiem unieważnienie kredytu całkowicie uwalnia cię od zobowiązania. A dodatkowo Bank zwraca Tobie wszystkie wpłacone przez kredytobiorców raty kapitałowo-odsetkowe. Oraz prowizje bankowe, składki ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, opłaty za zawarcie aneksu i inne opłaty okołokredytowe.

Czy wytoczenie pozwu przeciwko Bankowi się opłaca?

W ostatnich latach wydziały cywilne sądów zanotowały prawdziwe oblężenie sprawami dotyczącymi kredytów denominowanych w obcych walutach. Kredytobiorcy, korzystając z jednoznacznie korzystnych orzeczeń sądów, konsekwentnie dążą do unieważnienia umowy kredytowej. Świadomi są, że to właśnie ta opcja przynosi realne korzyści finansowe, zwłaszcza umożliwiając zaprzestanie płacenia coraz wyższych rat EUR oraz odzyskanie już wpłaconych środków. Z pomocą doświadczonego prawnika można stosunkowo łatwo pozbyć się ciężaru związanego z kredytem denominowanym w obcej walucie.

Czy naprawdę warto przez kolejne kilkanaście kolejnych lat dalej być zakładnikiem kredytu pseudowalutowego jeżeli na wyciągnięcie ręki jest możliwość w kilka lat całkowitego uwolnienia się od finansowego zobowiązania? Czymże jest kilka tysięcy złotych wydane na prawnikie względem często kilkuset tysięcy do dalszej zapłaty bankowi? Kredytobiorcy zdają sobie sprawę, że skorzystanie z możliwości unieważnienia umowy kredytowej jest kluczowe nie tylko dla ich finansowej stabilizacji, ale również dla komfortu finansowego ich przyszłych pokoleń. Warto zastanowić się, czy warto dalej znosić ciężar kredytu walutowego, czy też lepiej podjąć kroki w kierunku uwolnienia się od tego obciążenia przy wsparciu profesjonalnego prawnika.

Korzyści, jakie zyskuje Kredytobiorca unieważniając umowę kredytu w euro:
Umorzenie pozostałego salda kredytu do zapłaty – nie zapłacisz do Banku już ani złotówki.
Zwrot przez Bank wszystkich wpłaconych rat i opłat okołokredytowych – teraz to Banki płaczą i płacą.
Extra korzyść: odsetki dla Eurowiczów za cały okres procesu – teraz to czas pracuje na korzyść Kredytobiorców.
Wykreślenie hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości – możliwość swobodnego dysponowania nieruchomością.
Wykreślenie Kredytobiorcy z Biura Informacji Kredytowej (BIK).

UZYSKUJEMY MAKSYMALNE KORZYŚCI

W oparciu o aktualną linię orzeczniczą i o własne modele obliczeniowe nasz zespół ekspertów prawa oraz finansów i bankowości dokonuje indywidualnej analizy finansowo-prawnej dokumentacji kredytowej i wskazuje rodzaje i maksymalne wysokości roszczeń, które możemy dla Państwa uzyskać.

Radca Prawny
Karolina Marusińska-Bilbin

 

Karolina Marusińska - Bilbin

Unieważnienie kredytu eurowego i co dalej?

Podkreśla się, że w ślad za prawomocnym orzeczeniem o stwierdzeniu nieważności umowy o kredyt skutkującym redukcją salda zadłużenia do zera oraz zaprzestaniem spłaty rat kredytu następuje rozliczenie finansowe z bankiem. W zdecydowanej większości przypadków wypłacony kapitał kredytu „walutowego” jest już przez kredytobiorców nadpłacony. W konsekwencji, w ramach rozliczeń sądowej wygranej, Eurowicze zyskują dodatkowo zwrot nadpłaconych na rzecz banku świadczeń. Powiększony o kwotę należnych kredytobiorcom odsetek. Z uwagi na bardzo wysokie stopy procentowe jest to dodatkowa korzyść, która szczególnie cieszy. Nierzadko kwota należnych kredytobiorcom odsetek pozwala pokryć wynagrodzenie pełnomocnika. Natomiast po rozliczeniu z Bankiem Eurowiczom pozostaje złożyć wniosek do sądu ksiąg wieczystych w celu wykreślenia hipoteki i cieszyć się wolnością finansową.

Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ

Złożenie pozwu do sądu i domaganie się unieważnienia wadliwej umowy jest zdecydowanie lepszym wyjściem niż dalsza spłata rat EUR lub zawarcie nieopłacalnej ugody. Tym bardziej, że zdecydowana większość Banków nie oferuje programu ugód dla Eurowiczów. Kredytobiorcom w EURO pozostaje wyłącznie droga sądowa. Jednak nic straconego. W 99% spraw z tytułu kredytów „walutowych” wygrywają kredytobiorcy. Wyroki prawomocne zapadają coraz szybciej. Dodatkowo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Pozbawia banki kolejnych argumentów w obronie przed zwrotem kredytobiorcom pieniędzy. Eurowiczom przysługują bowiem odsetki za cały czas trwania procesu. Od momentu wezwania banku, aż do chwili zapłaty. Dodatkowo zniknęło ryzyko, że bank będzie domagał się zapłaty za wynagrodzenie za korzystanie z kapitału lub oczekiwał zwrotu kapitału w zwaloryzowanej wysokości.

kredyt eurowy unieważnienie

Czy banki realizują orzeczenia po prawomocnym wyroku w sprawie eurowej?


Nie tylko kredytobiorcy zdecydowali się wystąpić przeciwko bankom z powództwem. Przeważająca większość z nich odnosi sukcesy w sądach, uzyskując korzystne dla siebie rozstrzygnięcia i pokonując banki. Według statystyk sądowych, liczba unieważnionych umów kredytowych systematycznie rośnie z miesiąca na miesiąc. W ciągu całego roku 2023 aż 97% decyzji sądowych dotyczących kredytów „walutowych” było korzystnych dla kredytobiorców. Pomimo zwiększonej aktywności i skuteczności tych, którzy zdecydowali się podjąć walkę, banki mogą spać spokojnie. Tylko w ostatnim kwartale 2023 roku zarobiły one imponującą sumę 8,76 mld złotych. Z pewnością stać je, aby sprostać wyzwaniu ponoszenia odpowiedzialności za nieuczciwe praktyki kredytowe i zaspokajać roszczenia kredytobiorców.

Ciekawym zjawiskiem jest również to, że niektóre banki już wcześniej zdecydowały się zabezpieczyć, tworząc rezerwy w wystarczającej wysokości, aby pokryć potencjalne roszczenia związane z ich portfelem kredytów denominowanych w walutach obcych. To sugeruje, że banki zdają sobie sprawę z konieczności odpowiedzialności za swoje działania i są gotowe zabezpieczyć się przed ewentualnymi konsekwencjami.

Jak unieważnić umowę kredytu w euro – krok po kroku

Zacznij działać już dziś – uwolnić siebie i Twoją rodzinę od toksycznego kredytu.

Krok 1 – Bezpłatna analiza i porada prawna i finansowa

Przyślij nam skan swojej umowy kredytowej wraz z dokumentacją co do wysokości wpłat przez kredytobiorców na rzecz Banku. Jeżeli nie jesteś w posiadaniu któregoś z dokumentów, prześlemy Ci instrukcję wnioskowania do Banku o ich wydanie. Następnie dokonamy bezpłatnej analizy prawno-finansowej Twojej sytuacji. Następnie, podczas rozmowy telefonicznej lub spotkania w trybie zdalnym doświadczony prawnik sprawdzi, czy występują inne ryzyka prawne i podzieli się z Tobą wynikami analiz prawno – finansowych, proponując najkorzystniejsze rozwiązania a przede wszystkim odpowiadając, czy i ile możemy dla Ciebie wygrać.


Krok 2 – Pozwanie banku

W ciągu 7-10 dni od otrzymania kompletu dokumentacji składamy pozew. Wraz z wnioskiem o zawieszenie obowiązku spłaty rat jeżeli suma wpłat kredytobiorców z tytułu comiesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych i opłat okołokredytowych przekroczyła kwotę kapitału wypłaconego przez Bank). Jeżeli w momencie składania pozwu kredytobiorcy nie nadpłacili kredytu, odpowiedni wniosek składamy w momencie spełnienia tego warunku na dalszym etapie postępowanie. Dzięki temu nasi klienci nie muszą spłacać comiesięcznych rat kredytu, czekając w spokoju na wyrok w ich sprawie.


Krok 3 – Postępowanie przed sądem

W toku postępowania sądowego sporządzamy pisma procesowe oraz reprezentujemy osobiście Kredytobiorców. Zarówno przed sądem jak i w kontaktach z pełnomocnikami pozwanego Banku. Dzięki doświadczeniu naszego zespołu prawnego prowadzone przez naszą Kancelarię sprawy dotyczące umów kredytów “walutowych” w 100 % spraw kończą się unieważnieniem Umowy, umorzeniem aktualnego zobowiązania i zwrotem nadpłaconych środków/pieniędzy a w konsekwencji możliwością wykreślenia hipoteki. W przypadku wniesienia apelacji przez Bank od niekorzystnego dla niego wyroku Kancelaria także w postępowaniu apelacyjnym sporządza odpowiednie pisma procesowego reprezentując klientów tak przed sądem, jak i pozwanym Bankiem uzyskując prawomocne orzeczenie.


Krok 4 – Rozliczenie z bankiem
unieważnionego kredytu frankowego

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku w sądzie apelacyjnym, Kancelaria na podstawie prawomocnego wyroku / prawomocnej wygranej CHF egzekwuje od przegrywającego Banku zasądzone kredytobiorcom kwoty. Pomagamy w wykreśleniu hipoteki nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z księgi wieczystej i w rozliczeniu wypłaconego kapitału kredytu.


Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ