Co oznacza unieważnienie kredytu frankowego?

Unieważnienie kredytu frankowego to prawna procedura mająca na celu uznanie umowy kredytu za nieważną i nieobowiązującą. Potraktowanie jej jako nigdy nie zawartej. W kontekście kredytów „walutowych” jest to możliwe ze względu na zawarte przez Bank w umowach nieuczciwe postanowienia. Te bowiem nie mogą być stosowane wobec Kredytobiorców – konsumentów. W zdecydowanej większości przypadków chodzi o tak zwane odesłania do tabel kursowych banku. Tabele te bowiem nie określały w jaki sposób kształtowany jest kurs waluty w oparciu o którą indeksowany jest kredyt. Tym samym bank mógł ją ustalać w sposób całkowicie arbitralny.

Niezależnie od zawarcia klauzul abuzywnych, Banki udzielając kredytów „walutowych” nie dopełniły obowiązków informacyjnych względem Kredytobiorców. W większości przypadków przekazywały jedynie ogólne informacje, nie pouczając o rzeczywistych ryzykach związanych z konsekwencjami podpisania danej umowy kredytu. Ani tymi związanymi ze wzrostem kursu franka szwajcarskiego, ani tymi dotyczącymi mechanizmu indeksacji.

unieważnienie kredytu frankowe

Unieważnienie kredytu frankowego to świetna opcja dla Ciebie jeśli:

 

✔️w efekcie wzrostu kursu franka szwajcarskiego lub innej waluty obcej raty Twojego kredytu znacząco wzrosły w porównaniu do tego jak kształtowały się tuż po zawarciu umowy;

✔️w Twojej umowie kredytowej o kredyt w walucie obcej są zapisy, definiujące przeliczanie salda kredytu i rat w oparciu o tabelę kursową tworzoną przez bank;

✔️ spłaciłeś już kredyt i chcesz odzyskać wpłacone środki do banku;

✔️nie chcesz być ofiarą nieuczciwych instytucji finansowych i chcesz pozbyć się zobowiązania, poprawiając kondycję swojego portfela.

Unieważnienie kredytu hipotecznego – teoria salda i dwóch kondykcji

W przypadku więc zaistnienia powyższych przesłanek, sąd orzeka, że umowa nie obowiązuje między Kredytobiorcą a bankiem ex tunc. Skutkuje to tym, że umowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Tym samym obie strony zwracają sobie wzajemnie to, co sobie świadczyły na podstawie wadliwej umowy. Zgodnie natomiast z teorią dwóch kondykcji każda ze stron ma własne roszczenie o zwrot spełnionego świadczenia. Bank o zwrot kwoty wypłaconego nominalnie kredytu. Z kolei kredytobiorca o zwrot świadczeń spełnionych na rzecz banku.

Aktualne przepisy dotyczące kredytów frankowych

Frankowiczu, trwa najlepszy moment na pozwanie banku i odzyskanie pieniędzy. Dzięki korzystnej linii orzeczniczej sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy kredytobiorców są masowo wygrywane w sądach. Bezczynne oczekiwanie na uczciwą propozycję ugody ze strony banku jest równie nierozważne, jak liczenie na ustawowe rozwiązanie problemu kredytów „walutowych”. Tylko droga sądowa pozwala na korzystne, ostateczne rozliczenie z bankiem, uzyskanie spokoju i wolności – dla siebie i rodziny. Jeżeli ktokolwiek jest niezdecydowany, nie wie, jakie przysługują mu prawa, lub otrzymał od banku propozycję ugody, powinien skonsultować się z prawnikiem. Warto być bowiem świadomy wszelkich możliwości i wybrąć tą, która jest najkorzystniejsza.

Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ

Kalkulator unieważnienia kredytu frankowego

Prawomocny wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy jest więc podstawą do żądania zwrotu wpłaconych kwot oraz wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Unieważnienie umowy jest korzystniejsze niż odfrankowanie, uzłotowienie kredytu lub ugoda. Bowiem unieważnienie kredytu całkowicie uwalnia cię od zobowiązania. A dodatkowo Bank zwraca Tobie wszystkie wpłacone przez kredytobiorców raty kapitałowo-odsetkowe. Oraz prowizje bankowe, składki ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, opłaty za zawarcie aneksu i inne opłaty okołokredytowe.

Czy wytoczenie pozwu przeciwko Bankowi się opłaca?

Od kilku lat wydziały cywilne sądów notują istne oblężenie przybywającymi sprawami kredytów „walutowych”. Kredytobiorcy korzystają z jednoznacznie korzystnego orzecznictwa sądów i dążą do unieważnienia umowy kredytu. Zdają sobie bowiem sprawę, że tylko ta opcja przynosi im rzeczywiste korzyści finansowe. A przede wszystkim pozwala przestać dalej płacić rosnące raty kredytu CHF lub EUR i odzyskać już wpłacone środki. Z pomocą doświadczonego prawnika można łatwo uwolnić się od ciężaru kredytu walutowego. Czymże jest kilka lat procesu w perspektywie możliwości spłacania przez kolejne kilkanaście lat niekończącego się kredytu?

Korzyści, jakie zyskuje Kredytobiorca unieważniając umowę kredytu frankowego:
Umorzenie pozostałego salda kredytu do zapłaty – nie zapłacisz do Banku już ani złotówki.
Zwrot przez Bank wszystkich wpłaconych rat i opłat okołokredytowych – teraz to Banki płaczą i płacą.
Extra korzyść: odsetki dla Frankowiczów za cały okres procesu – teraz to czas pracuje na korzyść Kredytobiorców.
Wykreślenie hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości – możliwość swobodnego dysponowania nieruchomością.
Wykreślenie Kredytobiorcy z Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Frankowiczu, Eurowiczu – odzyskaj równowagę finansową i unieważnij swój kredyt.
Odzyskujemy nadpłacone świadczenia z trwających, w pełni spłaconych lub już wypowiedzianych umów. Wstrzymujemy konieczność płatności rat kredytu, uwalniamy od egzekucji z nieruchomości, w tym na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BTE).

Radca Prawny
Karolina Marusińska-Bilbin

 

Unieważnienie kredytu Kancelaria KMB Legal

Unieważnienie kredytu frankowego i co dalej?

Podkreśla się, że w ślad za prawomocnym orzeczeniem o stwierdzeniu nieważności umowy o kredyt skutkującym redukcją salda zadłużenia do zera oraz zaprzestaniem spłaty rat kredytu następuje rozliczenie finansowe z bankiem. W zdecydowanej większości przypadków wypłacony kapitał kredytu „walutowego” jest już przez kredytobiorców nadpłacony. W konsekwencji, w ramach rozliczeń sądowej wygranej, Frankowicze zyskują dodatkowo zwrot nadpłaconych na rzecz banku świadczeń. Powiększony o kwotę należnych kredytobiorcom odsetek. Z uwagi na bardzo wysokie stopy procentowe jest to dodatkowa korzyść, która szczególnie cieszy. Nierzadko kwota należnych kredytobiorcom odsetek pozwala pokryć wynagrodzenie pełnomocnika. Natomiast po rozliczeniu z Bankiem Frankowiczom pozostaje złożyć wniosek do sądu ksiąg wieczystych w celu wykreślenia hipoteki i cieszyć się wolnością finansową.

Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ

Złożenie pozwu do sądu i domaganie się unieważnienia wadliwej umowy jest zdecydowanie lepszym wyjściem niż dalsza spłata rat CHF lub EUR lub zawarcie nieopłacalnej ugody. W 99% spraw z tytułu kredytów „walutowych” wygrywają kredytobiorcy. Wyroki prawomocne zapadają coraz szybciej. Dodatkowo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Pozbawia banki kolejnych argumentów w obronie przed zwrotem kredytobiorcom pieniędzy. Frankowiczom i Eurowiczom przysługują bowiem odsetki za cały czas trwania procesu. Od momentu wezwania banku, aż do chwili zapłaty. Dodatkowo zniknęło ryzyko, że bank będzie domagał się zapłaty za wynagrodzenie za korzystanie z kapitału lub oczekiwał zwrotu kapitału w zwaloryzowanej wysokości.

Czy banki realizują orzeczenia po prawomocnym wyroku w sprawie frankowej?

Frankowicze i Eurowicze nie tylko decydują się pozywać banki. W zdecydowanej większości w sądach uzyskują korzystne dla siebie rozstrzygnięcia i wygrywają z bankami. Jak pokazują statystyki sądowe, z miesiąca na miesiąc rośnie liczba unieważnionych umów o kredyt. W całym 2023 roku liczba pozytywnych rozstrzygnięć dla kredytobiorców frankowych wyniosła ponad 97 %. Mimo zwiększonej aktywności i skuteczności Frankowiczów, banki mogą spać spokojnie. Tylko za ostatni kwartał 2023 r. zarobiły 8,76 mld zł. Z pewnością więc stać je, aby sprostać wyzwaniu odpowiedzialności za nieuczciwe kredyty i pokryć roszczenia kredytobiorców. Świadczy o tym również fakt, że niektóre Banki związały już rezerwy w wystarczającej kwocie, aby pokryć cały posiadany portfel kredytów „walutowych”.

Jak unieważnić umowę kredytu we frankach szwajcarskich – krok po kroku

Zacznij działać już dziś – uwolnić siebie i Twoją rodzinę od toksycznego kredytu.

Krok 1 – Bezpłatna analiza i porada prawna i finansowa

Przyślij nam skan swojej umowy kredytowej wraz z dokumentacją co do wysokości wpłat przez kredytobiorców na rzecz Banku. Jeżeli nie jesteś w posiadaniu któregoś z dokumentów, prześlemy Ci instrukcję wnioskowania do Banku o ich wydanie. Następnie dokonamy bezpłatnej analizy prawno-finansowej Twojej sytuacji. Następnie, podczas rozmowy telefonicznej lub spotkania w trybie zdalnym doświadczony prawnik sprawdzi, czy występują inne ryzyka prawne i podzieli się z Tobą wynikami analiz prawno – finansowych, proponując najkorzystniejsze rozwiązania a przede wszystkim odpowiadając, czy i ile możemy dla Ciebie wygrać.


Krok 2 – Pozwanie banku

W ciągu 7-10 dni od otrzymania kompletu dokumentacji składamy pozew. Wraz z wnioskiem o zawieszenie obowiązku spłaty rat jeżeli suma wpłat kredytobiorców z tytułu comiesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych i opłat okołokredytowych przekroczyła kwotę kapitału wypłaconego przez Bank). Jeżeli w momencie składania pozwu kredytobiorcy nie nadpłacili kredytu, odpowiedni wniosek składamy w momencie spełnienia tego warunku na dalszym etapie postępowanie. Dzięki temu nasi klienci nie muszą spłacać comiesięcznych rat kredytu, czekając w spokoju na wyrok w ich sprawie.


Krok 3 – Postępowanie przed sądem

W toku postępowania sądowego sporządzamy pisma procesowe oraz reprezentujemy osobiście Kredytobiorców. Zarówno przed sądem jak i w kontaktach z pełnomocnikami pozwanego Banku. Dzięki doświadczeniu naszego zespołu prawnego prowadzone przez naszą Kancelarię sprawy dotyczące umów kredytów “walutowych” w 100 % spraw kończą się unieważnieniem Umowy, umorzeniem aktualnego zobowiązania i zwrotem nadpłaconych środków/pieniędzy a w konsekwencji możliwością wykreślenia hipoteki. W przypadku wniesienia apelacji przez Bank od niekorzystnego dla niego wyroku Kancelaria także w postępowaniu apelacyjnym sporządza odpowiednie pisma procesowego reprezentując klientów tak przed sądem, jak i pozwanym Bankiem uzyskując prawomocne orzeczenie.


Krok 4 – Rozliczenie z bankiem
unieważnionego kredytu frankowego

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku w sądzie apelacyjnym, Kancelaria na podstawie prawomocnego wyroku / prawomocnej wygranej CHF egzekwuje od przegrywającego Banku zasądzone kredytobiorcom kwoty. Pomagamy w wykreśleniu hipoteki nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z księgi wieczystej i w rozliczeniu wypłaconego kapitału kredytu.


Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ