Rozwód a kredyt frankowy – co musi wiedzieć Kredytobiorca?

Istota kredytów hipotecznych często łączy się z ich długim okresem spłaty, zazwyczaj wynoszącym 30-40 lat. Ten rodzaj zobowiązań finansowych najczęściej (choć nie tylko) był zawierany przez małżeństwa, mając na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Jednakże, w trakcie spłacania kredytu, sytuacja staje się niekiedy toksyczna. Zarówno ze względu na wzrost rat związanych z nieuczciwym mechanizmem indeksacji, jak i z uwagi na relację między współkredytobiorcami. Powszechne więc są takie sytuacje życiowe jak konflikty między małżonkami, rozwody czy podział majątku, mimo posiadania aktywnego kredytu hipotecznego. W takich sytuacjach nie tylko samo zadłużenie staje się trudne do pokonania, ale również interakcja między partnerami finansowymi, która może blokować skuteczne podjęcie działań mających na celu uwolnienie się od kredytu.

Czy każdy współkredytobiorca może samodzielnie złożyć pozew przeciwko bankowi?

Tak. Jeszcze niedawno nie było to możliwe. Jednak od października 2023 istnieje możliwość, samodzielnego złożenia pozwu przeciwko bankowi przez każdego ze współkredytobiorców. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale. Na pytanie czy w procesie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu konieczny jest po stronie powodowej udział wszystkich kredytobiorców odpowiedział przecząco. Tym samym odpowiedź na pytanie prawne Sądu Najwyższego otwiera drogę kolejnej grupie Frankowiczów do dochodzenia sprawiedliwości. Pozwala to przede wszystkim rozwiedzionym kredytobiorcom samodzielnie i skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem. Oznacza to więc, że w sprawie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu nie zachodzi po stronie powodowej współuczestnictwo konieczne wszystkich kredytobiorców.

Rozwód a kredyt frankowy: możliwe jest indywidualne unieważnienie kredytu


Zagadnienie prawne rozpatrywane przez Sąd Najwyższy jest niezwykle istotne. Szczególnie dla tych kredytobiorców, którzy dotychczas nie mieli zgody pozostałych kredytobiorców na unieważnienie kredytu w sądzie. Jest to istotne rozstrzygnięcie także ze względu na brak dotychczasowej jednoznacznej linii orzeczniczej w tej dziedzinie. W większości przypadków dotyczących umów kredytowych z udziałem kilku kredytobiorców, sądy zazwyczaj skłaniały się do stanowiska, że w przypadku wspólnego podpisywania umowy istnieje konieczność współuczestnictwa.

Innymi słowy, wszyscy współkredytobiorcy muszą brać udział wspólnie w procesie. Zdarzało się, że nawet w sytuacji, gdy tylko jeden z byłych małżonków występował jako powód, sąd odrzucał powództwo. Taka praktyka była problematyczna, zwłaszcza w kontekście trudnych relacji międzyludzkich. Konflikty między już rozwiedzionymi osobami, jak i tymi, które dopiero rozważają rozwód czy są w trakcie tego procesu, mogą wprowadzać dodatkowe utrudnienia. Brak porozumienia między stronami niejednokrotnie blokował decyzję drugiej strony co do pozwania banku i odzyskania utraconych pieniędzy. Po październikowej uchwale Sądu Najwyższego jest to jednak możliwe.

Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ

Pozwanie banku po rozwodzie kredytobiorców – co trzeba wiedzieć?

Niezależnie od roszczenia o unieważnienie kredytu, w przypadku żądania zwrotu wpłaconych do banku kwot, nie jest konieczne wspólne występowanie wszystkich kredytobiorców w procesie. Każda osoba może złożyć odrębny pozew. W okresie, gdy kredyt był spłacany podczas trwania wspólności ustawowej między małżonkami, obydwoje byli małżonkowie mają roszczenie do banku o zwrot połowy wpłaconych środków. W przypadku, gdy spłata kredytu miała miejsce po rozwodzie, separacji lub ustanowieniu rozdzielności majątkowej, konieczne będzie udowodnienie, że koszty te poniosła faktycznie osoba składająca pozew.

rozwód a kredyt frankowy

Najlepszym dowodem będą przelewy z prywatnego rachunku bankowego należącego wyłącznie do kredytobiorcy wnoszącego pozew. Dodatkowo, wystarczającym dokumentem potwierdzającym, że spłaty kredytu były dokonywane z majątku konkretnego kredytobiorcy, może być aneks do umowy zwalniający pozostałego kredytobiorcę z danego zobowiązania.

Podsumowując, z roszczeniem o zapłatę przeciwko bankowi nie muszą wszyscy kredytobiorcy występować wspólnie. Jednakże sąd będzie analizował, w jakiej wysokości zwrot wpłaconych środków przysługuje temu kredytobiorcy, który składa pozew.

Opinia mec. Karolina Marusińska-Bilbin: rozwód a kredyt frankowy

Nie czekaj, warto podjąć odpowiednie kroki związane z kredytem już teraz. Dochodzenie roszczeń przeciwko Bankowi jest możliwe niezależnie od zgody drugiego kredytobiorcy. Skonsultuj się z naszymi ekspertami aby odzyskać wpłacone niesłusznie pieniądze. Dzięki uchwale Sądu Najwyższego brak uczestnictwa w procesie o kredyt frankowy obecnego lub byłego współmałżonka nie blokuje możliwości uwolnienia się od toksycznego kredytu we frankach.

Radca Prawny
Karolina Marusińska-Bilbin

 

Karolina Marusińska - Bilbin

Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego – krok po kroku

Zacznij działać już dziś – uwolnić siebie i Twoją rodzinę od toksycznego kredytu, przestań płacić raty i odzyskaj utracone pieniądze. Możliwość zaprzestania płatności rat i odzyskania pieniędzy jest bowiem na wyciągnięcie ręki.

Krok 1 – Bezpłatna analiza i porada prawna i finansowa

Przyślij nam skan umowy kredytowej wraz z dokumentacją co do wysokości wpłat przez kredytobiorców na rzecz Banku. Jeżeli nie jesteś w posiadaniu któregoś z dokumentów, prześlemy Ci instrukcję wnioskowania do Banku o ich wydanie. Następnie dokonamy bezpłatnej analizy prawno-finansowej Twojej sytuacji. Następnie, podczas rozmowy telefonicznej lub spotkania w trybie zdalnym doświadczony prawnik sprawdzi, czy występują inne ryzyka prawne i podzieli się z Tobą wynikami analiz prawno – finansowych. Proponując przy tym najkorzystniejsze rozwiązania a przede wszystkim odpowiadając, czy i ile możemy dla Ciebie wygrać.


Krok 2 – Pozwanie banku wraz z wnioskiem o wakacje kredytowe

W ciągu 7-10 dni od otrzymania kompletu dokumentacji składamy pozew. Wraz z wnioskiem o zawieszenie obowiązku spłaty rat jeżeli suma wpłat kredytobiorców z tytułu comiesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych i opłat okołokredytowych przekroczyła kwotę kapitału wypłaconego przez Bank). Jeżeli w momencie składania pozwu kredytobiorcy nie nadpłacili kredytu, odpowiedni wniosek składamy w momencie spełnienia tego warunku. Na dalszym etapie postępowanie. Dzięki temu nasi klienci nie muszą spłacać comiesięcznych rat kredytu, czekając w spokoju na wyrok w ich sprawie i zwrot dotychczas wpłaconych pieniędzy.


Krok 3 – Postępowanie przed sądem

W toku postępowania sądowego sporządzamy pisma procesowe oraz reprezentujemy osobiście Kredytobiorców. Zarówno przed sądem I instancji, w trakcie postępowania apelacyjnego jak i w kontaktach z pełnomocnikami pozwanego Banku. Dzięki doświadczeniu naszego zespołu prawnego prowadzone przez naszą Kancelarię sprawy dotyczące umów kredytów “walutowych” w 100 % spraw kończą się unieważnieniem Umowy, umorzeniem aktualnego zobowiązania i zwrotem nadpłaconych środków/pieniędzy a w konsekwencji możliwością wykreślenia hipoteki.


Krok 4 – Rozliczenie z bankiem
unieważnionego kredytu frankowego

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku w sądzie apelacyjnym, Kancelaria na podstawie prawomocnego wyroku / prawomocnej wygranej CHF egzekwuje od przegrywającego Banku zasądzone kredytobiorcom kwoty. Pomagamy w wykreśleniu hipoteki nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z księgi wieczystej i w rozliczeniu wypłaconego kapitału kredytu.


Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ