Frankowicze i Eurowicze szybciej „wyczyszczą”​ księgę wieczystą nieruchomości po sądowym stwierdzeniu nieważności umowy kredytu „walutowego”​

Frankowicze i Eurowicze szybciej „wyczyszczą”​ księgę wieczystą nieruchomości po sądowym stwierdzeniu nieważności umowy kredytu „walutowego”​

Trzyosobowy skład SN swoim orzeczeniem ułatwił każdemu Frankowiczowi lub Eurowiczowi... posiadającemu prawomocny wyrok sądu ustalający w sentencji nieważność jego umowy kredytu, możliwość wykreślenia hipoteki banku na podstawie tylko wniosku do sądu wieczystoksięgowego, bez potrzeby uzyskiwania zgody banku na taką czynność.