Frankowicze i Eurowicze BOŚ Bank – najnowsze wiadomości

BOŚ Bank Ochrony Środowiska posiada stosunkowo niewielki portfel kredytów „walutowych”. Mimo to negatywnie wpływa on na sytuację banku. Frankowicze i Eurowicze masowo składają pozwy o stwierdzenie nieważności kredytu „walutowego”. Ma to więc istotne znaczenie rosnącą liczbę przegranych spraw przez BOŚ Bank. Co za tym idzie, wpływa to przede wszystkim na wyniki finansowe banku. Nie dziwi więc, że BOŚ Bank traktuje priorytetowo oferowanie kredytobiorcom ugód. W deklaracje banku o rzetelności udzielanych kredytów już nikt nie wierzy. Ani kredytobiorcy, ani sądy ani same banki.

Mimo to oferowane ugody nadal nie zabezpieczają interesów finansowych kredytobiorców w sposób wystarczający. Kredytobiorcy w BOŚ Bank Ochrony Środowiska mają tego świadomość. Na nieszczęście banków ich klienci też potrafią liczyć. Zdają sobie sprawę, że maksymalne korzyści uzyskają tylko i wyłącznie na drodze procesu.Frankowicze i Eurowicze BOŚ Banku są niechętni ugodom. Nie dają się kolejny raz oszukać bankom. Preferują sądy, w których wygrywają. Dzięki sądowym orzeczeniom odzyskują w całości nadpłacone raty i prowizje bankowe.

Czy Frankowicze i Eurowicze wygrywają z BOŚ Bank?

Tak, Frankowicze i Eurowicze wygrywają 97 % spraw przeciwko BOŚ Bankowi Ochrony Środowiska. Oznacza to niemal stuprocentową skuteczność kredytobiorców w sporach sądowych. Kolejne zwycięstwa kredytobiorców wytrącają argumenty bankom. Te bowiem dzięki kolejnym orzeczeniom TSUE mają już ich niewiele. Z kolei w ślad za prawomocnym orzeczeniem stwierdzeniem nieważności umowy następuje rozliczenie finansowe z bankiem. W zdecydowanej większości przypadków wypłacony kapitał kredytu „walutowego” jest już przez kredytobiorców nadpłacony. W konsekwencji, w ramach rozliczeń sądowej wygranej, Frankowicze i Eurowicze zyskują dodatkowo zwrot nadpłaconych na rzecz banku świadczeń powiększony o dodatkowe korzyści w postaci odsetek. Teraz to banki płacą i płaczą należne Kredytobiorcom pieniądze.

Frankowicze i Eurowicze BOŚ Bank – jak uzyskujemy wolność dla naszych klientów?

Są inne rozsądniejsze opcje niż spłata niekończącego się kredytu lub równie nieopłacalna ugoda. Szczególnie w dobie pojawiających się informacji o skutecznych działaniach prawników w sporze z bankami. Specjalizujące się w prawie bankowym kancelarie prawne, szybko i skutecznie pozyskują dla swoich klientów prawomocne wyroki stwierdzające nieważność umowy o kredyt frankowy oraz zwrot przez bank znacznych środków finansowych.  Czymże są 2-3 lata procesu w porównaniu z dalszą spłatą kredytu hipotecznego przez 10, 15 lub więcej lat?