WIBOR Kredyty złotówkowe

Unieważnienie WIBOR. Kredytobiorcy złotówkowi podobnie jak i frankowicze mogą wystąpić z żądaniami do banku wobec istnienia w tych umowach postanowień niedozwolonych. Wygrana Państwa Dziubaków w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości otworzyła szeroko drzwi setkom tysięcy Frankowiczów do unieważnienia ich kredytów. Decyzja wydana przez TSUE pozwoliła realnie zrecenzować sądom banki pod kątem ich nieuczciwych praktyk. W tym także w kontekście kredytów złotówkowych.

Procesy frankowe wyraźnie wykazały, że banki znacząco odbiegają swoimi usługami od oczekiwanej od nich rzetelności i uczciwości w swoich działaniach, a jednocześnie przyczyniły się do znacznego wzrostu świadomości prawnej wśród kredytobiorców. Do Frankowiczów, którzy zgłosili roszczenia przeciwko bankom, dołączyli również eurowicze oraz inni kredytobiorcy „walutowi”. Obecnie także złotówkowicze zaczynają poddawać wątpliwościom zawierane umowy oparte o wskaźnik WIBOR. Zwłaszcza w kontekście skokowego wzrostu rat kredytowych w 2022 roku. Czy słusznie?

W poniższym artykule postaramy się więc odpowiedzieć na to pytanie, analizując, czy istnieje realna szansa na podważenie umowy opartej o WIBOR w 2024 roku.

Spis treści

Z tego artykułu się dowiesz:

  • 1. WIBOR – co to jest?
  • 2. Jak podważyć WIBOR?
  • 3. Unieważnienie umowy opartej o WIBOR – rekomendacja 2024
Unieważnienie WIBOR

WIBOR – czym jest? Jak jest obliczany?

Wskaźnik WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate, to kluczowy element w świecie kredytów w Polsce. Szacuje się bowiem, że kredyt oparty na wskaźniku WIBOR posiada około 6,5 mln kredytobiorców. WIBOR stanowi referencyjną stawkę oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym, obliczaną na podstawie ofert, jakie banki udzielają sobie wzajemnie. W praktyce, gdy banki potrzebują kapitału, zgłaszają swoje oferty w procesie zwanym fixingiem, który odbywa się codziennie o godzinie 11. Uczestniczą w nim głównie największe banki działające w Polsce. Przekazują one informacje o cenach kredytów dla innych banków, a następnie oblicza się średnią arytmetyczną przedstawionych ofert. Tym samym dla kredytów WIBOR pełni funkcję określenia wysokości odsetek, które kredytobiorca zobowiązany będzie spłacać. Zaciągając kredyt gotówkowy, bank stosuje wskaźnik WIBOR jako jedną ze składowych oprocentowania kredytu w połączeniu z marżą oraz innymi kosztami, które wpływają na całkowity koszt kredytu.

Jak podważyć WIBOR?

Zdecydowani Złotówkowicze podważyć swój kredyt w sądzie mają dwie możliwości. Składając pozew przeciwko bankom, kredytobiorcy kredytów w złotych mogą wystąpić o wykreślenie WIBOR z klauzul umowy lub o unieważnienie samej umowy. W pierwszym wariancie, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy przez sąd, postanowienia umowy kredytowej dotyczące wskaźnika WIBOR zostałyby wyeliminowane. Tym samym umowa kredytowa pozostałaby w mocy, ale kredytobiorca zobowiązany byłby do płacenia znacznie niższych rat, gdyż odpadłaby część raty związana z oprocentowaniem opartym na WIBOR. W tym przypadku oprocentowanie kredytu zostanie obniżone do poziomu zawartej w umowie stałej marży banku.

Sądowe unieważnienie kredytu złotówkowego WIBOR

Jeszcze bardziej korzystne dla kredytobiorcy mogłoby być wystąpienie z roszczeniem o unieważnienie umowy kredytowej. W takim przypadku, gdyby sąd uznał roszczenie za zasadne, umowa zostałaby uznana za nieważną. Wyrok o nieważności umowy kredytowej nakładałby na bank obowiązek zwrotu kredytobiorcy wszystkich środków, które wpłacił. Kredytobiorca otrzymałby więc zwrot rat wraz z odsetkami, a także wszelkich prowizji czy innych opłat manipulacyjnych. W takiej sytuacji jest ona traktowana, jakby nigdy nie została zawarta. Bankowi należałoby się jedynie zwrócenie kapitału faktycznie wypłaconego przez kredytobiorcę.

Unieważnienie WIBOR | Sprawdź wypowiedź eksperta – mec. Karolina Marusińska-Bilbin

Korzystna dla konsumentów linia orzecznicza dla możliwości wyeliminowania WIBOR lub unieważnienia całej umowy jeszcze się uciera. Pojawiają się pierwsze korzystne sygnały z sądów dla konsumentów. Jednak mimo kilku obiecujących wyroków, które padły na korzyść konsumentów, należy pamiętać, że są one wciąż nieprawomocne. Wydaje się natomiast, że większość sądów raczej zgadza się z argumentacją banków.

Jednakże, warto zauważyć, że nie ma jeszcze ustalonej, jasnej linii orzeczniczej w zakresie oceny kredytów opartych na WIBOR. To, co może naprawdę zmienić oblicze tej sprawy, to ewentualna odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podobnie jak w przypadku umów indeksowanych lub denominowanych w walutach obcych, stanowisko TSUE może stanowić kluczowy moment, który wstrząśnie dotychczasowym stanem rzeczy. Ostatecznie to europejski trybunał może określić, jakie konsekwencje prawne będą miały kredyty złotówkowe oparte na WIBOR.

Radca Prawny
Karolina Marusińska-Bilbin

 

Unieważnienie WIBOR – aktualne rekomendacja dla Kredytobiorców 2024

Biorąc pod uwagę powyższe oraz wysokie ryzyko (i koszty) zawieszenia lub przegrania sprawy, rekomendujemy wstrzymanie się z podejmowaniem działań prawnych do czasu zmiany orzecznictwa. Monitorujemy dynamiczną sytuację prawną w Polsce oraz śledzimy najnowsze trendy orzecznicze w sporach dotyczących umów kredytowych. W przypadku wystąpienia nowych, korzystnych dla konsumentów okoliczności, zawiadomimy zainteresowanych.

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem powiadomień po ustabilizowaniu się korzystnej dla konsumentów linii orzeczniczej i zwiększeniem szans wygrania Państwa sprawy, prosimy o pozostawienie nam swojego numeru telefonu – skontaktujemy się z Państwem.

    sankcja kredytu darmowego