Zawieszenie spłat rat kredytu frankowego: co trzeba wiedzieć będąc Kredytobiorcą we frankach?

Niegdyś sądzono, że proces o stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego jest długi, kosztowny a na koniec i tak kończy się zwycięstwem Banku. Obecnie pogląd ten nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Od kredytu hipotecznego w walucie obcej można skutecznie się uwolnić. Nie czekając na ostateczny wyrok sądu, w kilka tygodni od złożenia pozwu można uzyskać zawieszenie spłat rat kredytu frankowego. Oznacza to, że w krótkim czasie od podjęcia decyzji o uwolnieniu się od wadliwej umowy kredytu, Kredytobiorcy mogą odetchnąć z ulgą. A tym samym uwolnić się od ciężaru comiesięcznych rat indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego.

Warto podkreślić, że zawieszenie płatności rat kredytu frankowego możliwe jest przy pomocy doświadczonego prawnika specjalizującego się w dziedzinie kredytów „walutowych”. Działania podejmowane przez specjalistów w dziedzinie prawa bankowego, stają się jeszcze bardziej efektywne dla Frankowiczów niż dotychczas. Wynika to w głównej mierze z podlegającego dynamicznym zmianom orzecznictwa, które z miesiąca na miesiąc jest jeszcze bardziej korzystne dla Kredytobiorców.

Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ

(nie) ustawowe wakacje kredytowe dla Frankowiczów – co oznacza sądowe zabezpieczenie roszczenia?

Sądowe zabezpieczenie roszczenia to procedura prawna wiążąca się ze złożeniem pozwu przeciwko bankowi. W jej ramach której strona postępowania sądowego ubiega się o środki mające na celu zabezpieczenie jej przyszłego roszczenia przed ewentualnymi trudnościami w egzekwowaniu go. Oznacza to, że przed rozstrzygnięciem meritum sprawy sąd może podjąć działania mające na celu ochronę interesów strony skarżącej. Zwłaszcza jeśli brak takiego zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia, lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania.

Tym samym, Sąd dbając o interesy stron postępowania, może upoważnić kredytobiorców do zawieszenia uiszczania comiesięcznych rat na czas trwania procesu. Taka decyzja jest uzasadniona, zwłaszcza gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kwestionowany kredyt zostanie unieważniony w końcowym etapie procesu a Strony będą zobowiązane zwrócić sobie to co wzajemnie świadczyły. W takim przypadku kontynuowanie przekazywania środków z majątku kredytobiorców do banku stałoby się bezcelowe.

Zawieszenie spłat rak kredytu frankowego

Wakacje kredytowe od rat CHF to świetna opcja dla Ciebie jeśli:

✔️w efekcie wzrostu kursu franka szwajcarskiego lub innej waluty obcej raty Twojego kredytu znacząco wzrosły w porównaniu do tego jak kształtowały się tuż po zawarciu umowy;

✔️w Twojej umowie kredytowej o kredyt w walucie obcej są zapisy, definiujące przeliczanie salda kredytu i rat w oparciu o tabelę kursową tworzoną przez bank;

✔️nie chcesz być ofiarą nieuczciwych instytucji finansowych i chcesz pozbyć się zobowiązania, poprawiając kondycję swojego portfela.

Wieloletnie wakacje kredytowe dla Frankowiczów – jakie są warunki uzyskania zawieszenia spłat rat kredytu frankowego?

Osoba posiadająca kredyt we frankach szwajcarskich, która chce zawiesić płatność rat swojego kredytu musi przede wszystkim poddać swoją umowę analizie pod kątem znajdowania się w niej klauzul niedozwolonych. W przypadku stwierdzenia obecności niedozwolonych postanowień w umowie, istnieje możliwość uznania jej za nieważną oraz złożenia wniosku o zawieszenie płatności rat. Wymaga to wstąpienia na drogę sądową przeciwko Bankowi i złożenia pozwu do sądu. Podkreślić należy także, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia może być złożony w dowolnym momencie procesu. Zarówno w momencie składania pozwu, jak i w późniejszych etapach postępowania sądowego.

Należy jednak pamiętać, że ostateczna decyzja co do wyrażenia zgody na zaprzestanie spłat rat należy do sędziego rozstrzygającego w sprawie. W większości przypadków, aby uzyskać zgodę sędziego, konieczne jest nadpłacenie otrzymanego kapitału kredytu w ratach. Z kolei w sytuacji, gdy raty są wpłacane bezpośrednio w walucie obcej w kontekście postępowania zabezpieczającego, przyjmuje się pewien średni kurs, według którego dokonuje się przeliczenia. W praktyce przyjmuje się więc kurs NBP z dnia dokonania poszczególnej wpłaty. W zależności jednak od sędziego, może to być warunek niekonieczny lub niewystarczający do udzielenia zabezpieczenia. Niezależnie bowiem od powyższego, trzeba uprawdopodobnić, że umowa kredytu zostanie unieważniona. Stąd tak ważne jest aby każdy wniosek był odpowiednio uargumentowany i udokumentowany. Wymaga to od osoby sporządzającej takie pismo ponadprzeciętnego doświadczenia, znajomości przepisów i najnowszego orzecznictwa.

Mimo że postępowanie sądowe może trwać kilka lat, powierzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi przynosi korzyści finansowe i prawne dla całej rodziny, a w szczególności dla następnego pokolenia/ spadkobierców długów frankowych. Nasi klienci już w kilka tygodni od złożenia pozwu odzyskują wolność finansową na skutek sądowego wstrzymania obowiązku spłaty rat kredytu.

Radca Prawny
Karolina Marusińska-Bilbin

Karolina Marusińska - Bilbin

Zawieszenie spłat rat kredytu frankowego a aktualne orzecznictwo

Frankowiczu, trwa najlepszy moment na pozwanie banku i odzyskanie pieniędzy. Dzięki korzystnej linii orzeczniczej sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy kredytobiorców są masowo wygrywane w sądach. Bezczynne oczekiwanie na uczciwą propozycję ugody ze strony banku jest równie nierozważne, jak liczenie na ustawowe rozwiązanie problemu kredytów „walutowych”. Tylko droga sądowa pozwala na korzystne, ostateczne rozliczenie z bankiem, uzyskanie spokoju i wolności – dla siebie i rodziny. Jeżeli ktokolwiek jest niezdecydowany, nie wie, jakie przysługują mu prawa, lub otrzymał od banku propozycję ugody, powinien skonsultować się z prawnikiem. Warto być bowiem świadomy wszelkich możliwości i wybrać tą, która jest najkorzystniejsza.

Frankowicze całkowicie legalnie przestają spłacać raty kapitałowo-odsetkowe kredytów hipotecznych CHF

Od kilku lat wydziały cywilne sądów notują istne oblężenie przybywającymi sprawami kredytów „walutowych”. Kredytobiorcy korzystają z jednoznacznie korzystnego orzecznictwa sądów i dążą do unieważnienia umowy kredytu. Zdają sobie bowiem sprawę, że tylko ta opcja przynosi im rzeczywiste korzyści finansowe. A przede wszystkim pozwala przestać dalej płacić rosnące raty kredytu CHF lub EUR i odzyskać już wpłacone środki. Z pomocą doświadczonego prawnika można łatwo uwolnić się od ciężaru kredytu walutowego. Czymże jest kilka lat procesu w perspektywie możliwości spłacania przez kolejne kilkanaście lat niekończącego się kredytu?

Po czerwcowym orzeczeniu TSUE Kredytobiorcy masowo zyskują możliwość skorzystania z wakacji kredytów. Oznacza to niemal natychmiastowe zawieszenie płacenia rat CHF na czas trwania procesu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu hipotecznego. Z kolei po uzyskaniu orzeczenia rozwiązującego umowę łączącą stron następuje rozliczenie z dokonanych dotychczas przesunięć pieniężnych. Z uwagi, że w większości spraw kapitał jest już nadpłacony, Frankowicze nie muszą oddawać nic bankowi. To Bank zwraca im wpłacone kwoty. Tym samym w praktyce, ciężar comiesięcznych rat frankowych można zrzucić z siebie w nawet kilka tygodni.

Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ
Wakacje kredytowe od rat kredytu frankowego

Czy banki realizują postanowienia sądu o przyznaniu zabezpieczenia roszczenia w postaci wakacji kredytowych?


Tak, jeśli Sąd przyzna Kredytobiorcy zabezpieczenie roszczenia w sprawach kredytów walutowych, bank jest zobowiązany do zrealizowania postanowień sądu. Zwykle banki odbierają wydane postanowienie w przeciągu kilku dniu i nanoszą zmiany w harmonogramie spłat.

Zazwyczaj bank informuje o zmianach w swoim systemie bankowym w związku z sądowym zabezpieczeniem lub jest to odzwierciedlone w harmonogramie spłat. W takim przypadku najbliższa rata do zapłaty wynosi wtedy zero złotych a oprocentowanie kredytu 0%.  Część banków zeruje harmonogram, część „odracza” o trzy lata spłatę kolejnej raty a część banków pozostawia harmonogramy spłat bez zmian. Dopóki bank NIE próbuje egzekwować zapłaty raty, dopóty nie ma podstaw, aby wymagać od niego zmiany harmonogramu. 

Postanowienie o zabezpieczeniu są natychmiast wykonalne przez banki.

W przypadku spłaty raty kredytu po terminie postanowienia sądowego lub braku zmiany przez bank harmonogramu spłat i komunikacji o konieczności wpłaty kolejnej raty kredytu, Kredytobiorca powołując się na wydane postanowienie składa reklamację do banku. Wpłacone raty po dacie postanowienia wracają na konto Kredytobiorcy. Tym samym istotne jest, aby kredytobiorca monitorował dokładnie, czy bank rzeczywiście dostosowuje się do postanowień sądu zgodnie z wyrokiem. Jeśli pojawią się jakiekolwiek trudności w realizacji decyzji sądu przez bank, kredytobiorca powinien być gotów skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie bankowym i kredytowym, aby skutecznie egzekwować swoje prawa i chronić interesy finansowe.

Jak uzyskać wstrzymanie płatności rat kredytu CHF – krok po kroku

Zacznij działać już dziś – uwolnić siebie i Twoją rodzinę od toksycznego kredytu i przestań płacić raty.

Krok 1 – Bezpłatna analiza i porada prawna i finansowa

Przyślij nam skan swojej umowy kredytowej wraz z dokumentacją co do wysokości wpłat przez kredytobiorców na rzecz Banku. Jeżeli nie jesteś w posiadaniu któregoś z dokumentów, prześlemy Ci instrukcję wnioskowania do Banku o ich wydanie. Następnie dokonamy bezpłatnej analizy prawno-finansowej Twojej sytuacji. Następnie, podczas rozmowy telefonicznej lub spotkania w trybie zdalnym doświadczony prawnik sprawdzi, czy występują inne ryzyka prawne i podzieli się z Tobą wynikami analiz prawno – finansowych. Proponując przy tym najkorzystniejsze rozwiązania a przede wszystkim odpowiadając, czy i ile możemy dla Ciebie wygrać.


Krok 2 – Pozwanie banku wraz z wnioskiem o wakacje kredytowe

W ciągu 7-10 dni od otrzymania kompletu dokumentacji składamy pozew. Wraz z wnioskiem o zawieszenie obowiązku spłaty rat jeżeli suma wpłat kredytobiorców z tytułu comiesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych i opłat okołokredytowych przekroczyła kwotę kapitału wypłaconego przez Bank). Jeżeli w momencie składania pozwu kredytobiorcy nie nadpłacili kredytu, odpowiedni wniosek składamy w momencie spełnienia tego warunku. Na dalszym etapie postępowanie. Dzięki temu nasi klienci nie muszą spłacać comiesięcznych rat kredytu, czekając w spokoju na wyrok w ich sprawie.


Krok 3 – Postępowanie przed sądem

W toku postępowania sądowego sporządzamy pisma procesowe oraz reprezentujemy osobiście Kredytobiorców. Zarówno przed sądem I instancji, w trakcie postępowania apelacyjnego jak i w kontaktach z pełnomocnikami pozwanego Banku. Dzięki doświadczeniu naszego zespołu prawnego prowadzone przez naszą Kancelarię sprawy dotyczące umów kredytów “walutowych” w 100 % spraw kończą się unieważnieniem Umowy, umorzeniem aktualnego zobowiązania i zwrotem nadpłaconych środków/pieniędzy a w konsekwencji możliwością wykreślenia hipoteki.


Krok 4 – Rozliczenie z bankiem
unieważnionego kredytu frankowego

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku w sądzie apelacyjnym, Kancelaria na podstawie prawomocnego wyroku / prawomocnej wygranej CHF egzekwuje od przegrywającego Banku zasądzone kredytobiorcom kwoty. Pomagamy w wykreśleniu hipoteki nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z księgi wieczystej i w rozliczeniu wypłaconego kapitału kredytu.


Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ