Bezpłatna ocena ugody frankowej | Kalkulator Frankowicza – co musi wiedzieć Kredytobiorca?

Odpowiedzią na masowe podejmowanie kroków prawnych przez Kredytobiorców w związku z kredytami walutowymi są proponowane przez banki ugody. Nie wszyscy Kredytobiorcy posiadają jednak wystarczającą wiedzę czym właściwie proponowane ugody są i jakie konsekwencją wiążą się z jej zawarciem. Natomiast zrozumienie skutków podpisania ugody z bankiem jest o tyle istotne, że z już podpisanej ugody właściwie nie można się wycofać. Warto więc przed jej zawarciem przeanalizować wszelkie okoliczności związane z zawartym kredytem, jak i propozycją banku. W zdecydowanej większości przypadków bowiem, proponowane ugody podobnie jak oferowane kiedyś kredyty w żaden sposób nie zabezpieczają interesów finansów Kredytobiorcy. Zabezpieczają jedynie interesy banku. Warto więc rozważyć wszelkie dostępne opcje na rynku i podjąć najbardziej korzystną dla siebie decyzję.

Mimo że proponowane Kredytobiorcom ugody zazwyczaj wpisują się w ogólny model ofert danego banku, każda ugoda jest indywidualna i zależy od konkretnej sytuacji kredytobiorcy. Kwoty udzielonego, wysokości dokonanych spłat oraz innych tego rodzaju zmiennych. Warto więc skorzystać z pomocy specjalistów, którzy doradzą, jakie rozwiązania będą najkorzystniejsze w danej sytuacji. Kalkulator Frankowicza, ocena ugody. Porównamy korzyści, przedstawimy szanse i ryzyka oraz alternatywne możliwości. Zamiast podejmować pochopne decyzję warto zaufać specjalistom.

Bezpłatna ocena ugody frankowej to świetna opcja dla Ciebie jeśli:

✔️Posiadasz kredyt CHF lub EUR a bank zaoferował Tobie ugodę,

Bezpłatna pomoc w ocenie ugody i jej finansowych skutków

✔️ Chcesz zrozumieć warunki, korzyści i ryzyka płynące z ewentualnego podpisania otrzymanej ugody,

✔️Szukasz innych korzystniejszych rozwiązań na rynku niż podpisanie ugody z bankiem,

✔️Rozważasz podpisanie ugody ale masz wątpliwości i chciałbyś się skonsultować z ekspertami w dziedzinie prawa i finansów,

✔️Nie chcesz popełnić pochopnego błędu i ponownie zaufać bankowi.

Nasi specjaliści są gotowi udzielić kompleksowej i rzetelnej pomocy w analizie ugody frankowej oraz doradztwie prawno-finansowym, aby zapewnić naszym klientom klarowność i bezpieczeństwo w podejmowaniu decyzji dotyczących ich kredytów walutowych.

Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i otrzymałeś propozycję ugody od banku?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ

Kredyty frankowe – czy warto iść na ugodę?

Banki przez długi czas trzymały się stanowiska, że udzielane przez nie kredyty „walutowe” są uczciwe, a mechanizm indeksacji nie posiada wad. Jednakże obecnie, nikt nie wierzy już w te zapewnienia. Nie ma także żadnych podstaw aby w te zapewnienia wierzyć. Sądy powszechne przeprowadziły już analizę sporej części zawartych tego typu umów pod kątem ich uczciwości. W 99% przypadków oceniono je negatywnie przyznając rację Kredytobiorcom. Kolejna część kredytów walutowych czeka w sądach na rozstrzygnięcie. Istnieje także grupa Kredytobiorców, która jeszcze nie zdecydowała się na unieważnienie umowy i złożenie pozwu do sądu. Niemniej jednak, można się spodziewać, że wraz z kolejnymi jednoznacznie korzystnymi orzeczeniami TSUE, także ci niezdecydowani dotychczas Kredytobiorcy zechcą dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Niekorzystne skutki ugody frankowej

kalkulator frankowicza ocena ugody frankowej

W obliczu masowego unieważnienia kredytów walutowych przez Frankowiczów i Eurowiczów, banki szukają desperacko sposobów minimalizacji strat. Mimo że szanse na uchwalenie ustawy frankowej są niewielkie, część instytucji finansowych wciąż wierzy w to rozwiązanie. Jednakże w kontekście zbliżających się wyborów, wprowadzenie takiej ustawy wydaje się mało prawdopodobne. W rezultacie jedynym praktycznym rozwiązaniem, które pozwoliło bankom minimalizować straty związane z portfelem kredytów w szwajcarskiej walucie, stały się ugody frankowe.

W ostatnich latach część osób zdecydowała się na zawarcie takiej ugody z bankiem, aby uniknąć dalszych problemów finansowych. Nierzadko bez kompleksowej porady prawnej przed jej podpisaniem i poznania wszelkich skutków i korzyści płynących z ugody. Teraz wiele z tych osób chciałoby się z niej wycofać. Jak się okazuje bowiem, ugody często opatrzone są warunkami niekorzystnymi dla klientów. Powoduje to, że ci mogą znaleźć się w jeszcze trudniejszej sytuacji finansowej niż przed podpisaniem ugody. Niestety, analiza większości przypadków wykazuje, że kredytobiorcy, zamiast zyskać na ugodzie, niekiedy mogą na niej stracić. Pytanie więc, jak kolejny raz zaufać bankowi, który zamiast rekompensować Frankowiczom straty z tytułu wadliwej umowy, proponuje jeszcze bardziej niekorzystne warunki?

Ugoda z bankiem a inne możliwości

Niezależnie od powyższego istnieją dużo lepsze finansowo alternatywy niż nie podjęcie żadnych działań związanych z kredytem walutowym lub zawarcie ugody z bankiem. Sądy powszechne oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej otwierają bowiem Frankowiczom drzwi do unieważnienia wadliwych umów kredytowych. Uwolnienia się od obciążających warunków umowy oraz odzyskania wpłaconych środków do banku jest na wyciągnięcie ręki. Warto zacząć działania już dziś żeby zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo finansowe i swoich najbliższych.

Zauważyć należy przy tym, że konsekwencją unieważnienia kredytu jest umorzenie pozostałego salda kredytu do zera. Frankowicz dzięki orzeczeniu sądu zrzuca z siebie w pełni ciążące dotychczas na nim zobowiązanie finansowe. Dodatkowo odzyskuje wszystkie wpłacone środki do Banku powiększone o odsetki ustawowe. Jest to nieporównywalnie większa korzyść niż ugoda z bankiem. Ta najczęściej przewiduje umorzenie tylko części obecnego zadłużenia w CHF, które i tak zostanie oddane przez Kredytobiorców w ratach odsetkowych opartych o wskaźnik WIBOR.

Kalkulator Frankowicza – ocena ugody. Czy w 2024 roku ugoda się opłaca?

Poszczególne Banki mają różne podejścia do ugód. Zdecydowana większość z nich oferuje Kredytobiorcom warunki zbliżone do tych zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Sprowadza się to do przeliczenia kredytu indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej na typowy kredyt złotowy. Bez mechanizmu waloryzacji, oprocentowany stawką referencyjną WIBOR powiększoną o marżę banku. Z kolei pozostała cześć Banków oferuje ugody w oparciu o własne, wypracowane modelu. Jak wspomniano, łączy je jedno. Zabezpieczają interes Banku a nie Kredytobiorcy.

Kancelaria KMB Legal ugody frankowe opinia

Podkreślić należy zwłaszcza, że rok w 2023 był nadzwyczajnie korzystny dla Frankowiczów. Szczególnie w Trybunale Sprawiedliwości UE zapadło wiele korzystnych rozstrzygnięć, pozbawiając przy tym kolejnych argumentów broniących się Banków. Kredytodawca nie ma ani prawa do waloryzacji udostępnionego kredytobiorcom kapitału ani nie mogą skorzystać z prawa zatrzymanie. Z kolei Frankowicze nie muszą składać oświadczenia o skutkach unieważnienia kredytu. Mogą więc liczyć na odsetki za cały czas trwania procesu. Czy wobec bardzo wysokich stóp procentowych a co za tym idzie możliwych kwot do uzyskania z tytułu odsetek jakiekolwiek rozmowy ugodowe z Banki teraz sens?

Kalkulator Frankowicza – bezpłatna ocena ugody frankowej

Otrzymałeś ofertę ugody? Pytania? Wątpliwości? Odezwij się do nas. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś i skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej on line. Po wnikliwej analizie przedstawimy możliwe rozwiązania, korzyści i ryzyka, odpowiemy na wszelkie pytania i rozwiejemy wątpliwości: czy i ile możesz zyskać na ugodzie! Warto aby przed podjęciem decyzji, poznać wszystkie jej konsekwencje.

Radca Prawny
Karolina Marusińska-Bilbin

 

Karolina Marusińska - Bilbin

Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ